info@mecmove.se

Kilskor

Generell information
BILZ kilsko PK är en fristående nivåreglerbar maskinsko med funktion att ställa maskin i våg samt avvibrera känslig utrustning. Nivåregleringen sker medelst kombinerad insex och sexkantmutter som likt en en skruvtransportör drar till nivåreglering.

Gummisulorna är det som skiljer sig mella de olika typerna A, B, C, D, E och F. Valet av typ beror närmast på vilken sorts maskin kilskorna skall användas till. Kraftgare isoleringssulor till maskiner med vibrationer, och tunnare antiglidsulor till stillastående maskiner där endast en nivåreglering önskas. Detta för att få det optimala stödet till Er utrustning.

Resistent mot kemikalier
BILZ gummisulor är tillverkat av ett Nitrilgummi* som är resistent mot de flesta oljor, syror och kemikalier som vanligtvis kan förekomma i industriell miljö. Klarar temperaturer från -20°c till 120°c utan påverkan. Tas hänsyn till max belastning är sättning på gummisulan i stort sett obeĐntlig.