info@mecmove.se

SMÖRJFRI

smorjfri(EXTRA) HEAVY DUTY

 


ram[popup_anything id=”7139″]


 

Tum – Heavy Duty
Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.0015
-.0005
W
+.000
-.005
H
±.005
A
±.010
D
+.000
-.020
Kuldia.
Ref.
C
+.062
-.031
Gänga
UNJF-3A
a° Max
stat bel
radiellt
Lbs
Vikt
Lbs
  RAM-3   RAB-3 .1900 .312 .250 1.250 .625 .437 .750 10-321 13 2,851 .028
  RAM-4   RAB-4 .2500 .375 .281 1.562 .750 .500 1.000 1/4-28 16 5,260 .043
  RAM-5   RAB-5 .3125 .437 .344 1.875 .875 .625 1.187 5/16-24 14 7,125 .072
  RAM-6   RAB-6 .3750 .500 .406 1.938 1.000 .719 1.187 3/8-24 12 8,939 .112
  RAM-7   RAB-7 .4375 .562 .437 2.125 1.125 .812 1.312 7/16-20 14 9,663 .160
  RAM-8   RAB-8 .5000 .625 .500 2.438 1.312 .937 1.437 1/2-20 12 15,500 .249
  RAM-10   RAB-10 .6250 .750 .562 2.625 1.500 1.125 1.562 5/8-18 16 17,148 .382
  RAM-10-12*   RAB-10-12* .6250 .875 .687 2.875 1.750 1.312 1.687 3/4-16 14 27,021 .602
  RAM-12   RAB-12 .7500 .875 .687 2.875 1.750 1.312 1.687 3/4-16 14 27,021 .602

*På förfrågan.

 

Tum – Extra Heavy Duty
Höger
gänga
Vänster
gänga
B
+.0015
-.0005
W
+.000
-.005
H
±.005
A
±.010
D
+.000
-.020
Kuldia.
Ref.
C
+.062
-.031
Gänga
UNJF-3A
a° Max
stat bel
radiellt
Lbs
Vikt
Lbs
  RXAM-3   RXAB-3 .1900 .312 .250 1.562 .750 .437 1.000 1/4-28 10 5,260 .043
  RXAM-4   RXAB-4 .2500 .375 .281 1.875 .875 .500 1.187 5/16-24 13 8,452 .072
  RXAM-5   RXAB-5 .3125 .437 .344 1.938 1.000 .625 1.187 3/8-24 12 12,978 .112
  RXAM-6   RXAB-6 .3750 .500 .406 2.125 1.125 .719 1.312 7/16-20 10 17,508 .160
  RXAM-7   RXAB-7 .4375 .562 .437 2.438 1.312 .812 1.437 1/2-20 12 22,760 .249
  RXAM-8   RXAB-8 .5000 .625 .500 2.625 1.500 .937 1.562 5/8-18 10 30,579 .382
  RXAM-10   RXAB-10 .6250 .750 .562 2.875 1.750 1.125 1.687 3/4-16 13 39,674 .6021Gänga UNF-3A

Max belastning gäller endast för länkhuvuden utan smörjnippel.Länkhuvud levereras som standard utan smörjnippel. Önskas smörjnippel lägg till suffix
enligt följande:
Z typ Zerk smörjnippel XM-6Z
F typ Flush smörjnippel XM-6F
T typ PTFE liner XM-6T

 

Omräkningstabell
tum x 25.4 = millimeter
millimeter x .0937 = tum
tum2 x 6.4515 = centimeter2
centimeter2 x .155 = tum2

pounds x .4536 = kilogram
kilogram x 2.2046 = pounds
lbs per tum2 x .0703 = kg per cm2
kg per cm2 x 14.2231 = lbs per tum2
pounds (kraft) x 4.448 = newtons
newtons x .2248 = pounds (force)

Grader C = (Grader F – 32)(.5556)
Grader F = (Grader C)(1.8) + 32