info@mecmove.se

Utdragbara länkaxlar

Serie G

Glidlagrad/härdad DIN808

Max arbetsvinkel: Enkel kulled 45°. Dubbelkulled 90°
Max varvtal: 1000 v/min

Serie S Utgående modell

Precision DIN808

Typ S klarar högre vridmoment än t.ex. typ G
tack vare bättre stål samt härdning. Typ S är
även bättre mot nötning och vibrationer än
G och behöver mindre smörjning. Vid normal
drift behövs inte fettfylld gummibälg användas.

Max arbetsvinkel: Enkel kulled 45°. Dubbelkulled 90°
Max varvtal: 1000 v/min

Serie H

Nållagrad DIN808

Engångssmord nållagrad (ingen eftersmörjning erfodras)
Inte fullt lika belastningsbar som serie G och S.
Precisionslänk med minimalt glapp. Tyst gång.

Max arbetsvinkel: 45°.
Max varvtal: 4000 v/min

Rostfri Serie XA

Glidlagrad/härdad DIN808

Max arbetsvinkel 45 grader. Dubbelkulled 90 grader. Max varvtal 1000 rpm<

Rostfri