info@mecmove.se

Rodobal – Introduktion

introduktion
RODOBAL
länkhuvuden och ledlager är en utrymmessnål mekanisk enhet ämnad som transmission av
oscillerande rörelser kombinerat med rotations- och nivåreglering.

RODOBAL länkhuvuden och ledlagers typiska användningsområden är i
konstruktioner av verktygsmaskiner, automatmaskiner, förpackningsmaskiner, textilmaskiner,
livsmedelsmaskiner, pneumatisk automation
och många fler industriella mekaniska områden.

RODOBAL:s tillverkningsprogram omfattar en bred serie av olika stålkvalitéer,
ytbehandling, ytfinhet, utformning, smörj- och gängval
. Detta för att uppnå det optimala
valet för olika användningsfall. Vid val av länkhuvuden och ledlager bestämmer
konstruktionen vilket utförande som skall väljas. Vid exempelvis små belastningar och
rörelser där önskemålet är smörjfritt väljs med fördel den ekonomiska typen RF/RM (inv
eller utv gänga)…-AE. Se nedan lathund för att enklare kunna välja typ och utförande.
Typ ”Heavy Duty” kan fås i rostskyddat, rostfritt eller syrafast utförande. Beroende på
vad länkhuvudet/ledlagret kommer att utsättas för kombinerar vi uppbyggnaden till ”rätt”
sammansättning. De smörjbara typerna kan utrustas med rostfri lagring istället för som
standard, bronslagring Innerringen (kulan) kan fås i hårdförkromat utförande, vilket har
en fördel vid korrosiv miljö. En vanlig storlek och typ för t.ex motorsporten är RM…-SE
ICR x 1,5. RM utv gänga. –SE Heavy Duty, smörjfri. ICR hårdförkromad innerring x 1,5
fingängad. För extra livslängd kompletteras länkhuvuden med vår tätning med rostfria
distansringar, typ RERS.

Pneumatik, små belastningar, handdrivet såsom spakregleringar mm ”Standard” typ….AE (smörjfri)
”Basic” typ…. (smörjbar)
Högre dynamiska belastningar och vibrationer ”Heavy Duty” typ..SE (smörjfri)
eller…S (smörjfri)
Extrema belastningar och dynamiska påkänningar av ryck och vibrationer ”Extra Heavy Duty” typ..XE (smörjfri)
eller …X (smörjbar)
Då inget av ovan fungerar, exempelvis för motorsport och flygindustrin ”Motorsport” typ ..MTE (smörjfri)

 

Länkhuvuden

Standardutföranden
RODOBALS:s standardserie av länkhuvuden och ledlager motsvarar standard enligt
DIN648K, form A och J, vilket innebär att inbyggnadsmåtten motsvarar övriga på marknaden
förekommande fabrikat med samma DIN-standard. Samtliga mått är angivna i millimeter.

Axelhål och gängor
Innerringens axelhål är svarvad och polerad med toleransen H7. Givna mått på axelhål är
nominellt och basen för storlek. Exempelvis håldiameter 12 mm på länkhuvuden är RF 12 och
RM 12 med gänga M12. Ledlager RG 12 och RS 12 är med axeldiameter 12 mm med olika
ytterdiametrar.

Belastningar
Angivna belastningsvärden benämns i Kilopond, Kp. Värdet står för max statisk
belastningsgräns innan någon permanent deformering av kroppen eller lagringen sker.
Max dynamisk belastning bör inte överskrida 50% av max statisk belastning. Vid kraftiga
statiska belastningar tillsammans med vibrationer bör inte 25% överskridas.

Ytbehandling
Samtliga RODOBAL:s (utom rostskyddat och rostfritt utförande) är förzinkade och
förkromade som korrosionsskydd. Innan förpackning behandlas samtliga enheter i uppvärmt
korrisionsskyddande fett.

Smörjning
Initialsmörjningen och de regelbundna smörjintervallerna är en viktig del vilket
skyddar mot korrosion och förslitning, som därmed sätter ner livslängden. Rätt smörjning
ger lägre friktion och därmed ökad livslängd. RODOBAL:s typer med lagring stål/brons måste
initialsmörjas med lämpligt fett efter montering och före första start.
Återinfettningsintervall beror på belastning, glidhastighet och typ av rörelse.
Beteckningar vilka inkluderar bokstaven E ( t ex RF 10-SE, RM 12-AE) är smörjfria och
skall därför inte smörjas.
smorjfri  tecken för smörjfritt utförande

Montering av ledlager
RODOBAL ledlager är en exklusiv komponent som ger bästa resultat och längsta
livslängd vid korrekt montering. Begär information om rekommenderade toleranser.