info@mecmove.se

Svarvade bronslager

Svarvade bronslager

Svarvade bussningar av rödmentall – standardstorlekar

Svarvade glidlager av rödmetall (brons). Till skillnad mot sinterbrons väljs detta glidlager vid högre beslastningar och lägre varvtal. Dessa lager skall smörjas. Dimensioner fr.o.m 14 mm tillverkas med ett axiellt smörjspår som fungerar som fettdepå.

Rekommendationer:
Axeltolerans e7
Lagersäte tolerans H7
Axel ythårdhet: Min HB165 (N/mm²)
Axel ytfinhet: Rz 0,5 – 1,0

BELASTNING

För ett lager med inv. diam. d och längden I i mm
som belastas med F, uttryckt i Newton (N) gäller att lagertrycket
P erhålles enligt
P= F
d x L
N/mm2

Max statisk belastning: <90 N/mm²
Max dynamisk belastning: <25 N/mm²

GLIDHASTIGHET

Glidhastighet under 1 m/min eller intermittent drift
Vid glidhastighet ≤ 0.017 m/s (1 m/min) eller intermittent
drift kan oftast max. lagertryck P sättas lika med lagermaterialets
halva sträckgränsvärde.

Glidhastighet över 1 m/min eller kontinuerlig drift
Vid kontinuerlig drift och/eller högre glidhastighet (>0,017
m/s) används PV-värdet, dvs lagertrycket i N/mm2 multiplicerat
med glidhastigheten i m/s, för bedömning av max
tillåtet lagertryck. Storleken på detta PV-värde kan normalt
tillåtas till 1,75 för de flesta bronslegeringar.
Ex.: Glidhastighet V = 0,10 m/s ger max lagertryck
1,75/0,10 = 17,5 N/mm2.

Glidhastighet över 60 m/min
Vid glidhastigheter > 1 m/s (60 m/min) med oljesmörjning
kan hydrodynamisk drift (d.v.s. fullfilm-smörjning) erhålles
under speciella förhållanden.

LAGERSPEL

Vid oljesmörjning rekommenderas 1,5–2,5 ‰ av innerdiametern.
Vid fettsmörjning bör spelet vara 2 ggr större. Vid
hög temperatur bör också spelet ökas. Vid pendlande
rörelse hålles spelet så litet som möjligt (0,5–1 ‰).

SMÖRJNING

Stor vikt bör läggas vid smörjspåren i lagret. Dålig
smörjning beror ofta på felaktigt konstruerade
smörjspår. Generellt gäller att smörjspår bör aldrig
läggas i belastad zon.
Ett undantag finns, nämligen vid pendlande
rörelse.
Fasta smörjmedel, som har högsta belastbarhet,
kan användas när glidhastigheten är < 0,5 m/s.

Cookies information.

Vi använder oss utav cookies för att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Surfar du vidare på vår webbplats godkänner du samtidigt användandet av cookies.