info@mecmove.se

DURBAL Länkhuvuden, Kullagrat & Rullagrat

kullagrat

Typ BRM och BRF – Kullagrat

I vårt sortiment av länkhuvuden och ledlager innefattas även en serie av kullagrade enheter. Kullagrade länkhuvuden används huvudsakligen vid höga varvtaloch lätta till medeltunga belastningar. Dessa ger en lägre glidfriktion än glidlagrat. Det levereras med långtidsfett och väl inkapslat med plåttätningar på båda sidor. I normal drift är de smörjfria. Vid höga temperaturer, p.g.a. höga varvtal eller omgivningstemperatur, skall de återsmörjas via befintlig smörjnippel.

Finns som standardstorlekar Ø6 med gängstorlek M6 upp till 30Ø med M30x2. Invändig samt utvändigt gängad serie. Även tumstorlekar från 1/4″ UNF till 1″ UNF.

Exempel varvtal/belastning:
Storlek M16:            Max stat.bel: 2350 N
Max varvtal: 975 RPM

Dessa två värden reduceras i förhållande till varandra.

rullagrat
Typ BRTM och BRTF – Rullagrat

Detta sortiment omfattar även en rullagrad serie, vilken väljs vid högre varvtal där inte glidlagrade klarar, samt vid högre belastningar än vad de kullagrade tillåter. Leverans med långtidsfett och väl inkapslat med plåttätningar på båda sidor. I normal drift är de smörjfria, men bör vid extremdrift eftersmörjas med Caciumkomplexfett eller motsvarande.

Finns som standardstorlekar Ø12 med M12 gänga upp till Ø30 med gänga M30x2. Invändig samt utvändigt gängad serie. Även tumstorlekar från 1/2″-UNF till 1″-UNF.

Exempel varvtal/belastning:
Storlek M16:            Max stat.bel: 8900 N
Max varvtal: 975 RPM

Dessa två värden reduceras i förhållande till varandra.