info@mecmove.se

Glidlager – raka radiallager – Flänslager – Bricka – Band

Glidlager Bussningar – raka radiallager – Flänslager – Bricka – Band

BK1 smörjfria glidlager

Smörjfritt glidlager BK1 är ett högkvalitativt glidlager både för höga laster och varvtal. Glidlagret är byggt på en stomme av stål, förzinkat med ett sinterbronsskickt förbundet på stålstommen där ett lager PTFE (Teflon) är inpressat i porerna av sinterbronset samt belagd med en täckande yta.PTFE-skiktet ger en smörjfri yta, och kommer belägga sig till en mindre del på axelns yta. Dessa är med fördelaktigt lågt pris tack vare stora producerande antal med många användningsområden. Skulle mantel av rostfritt önskas istället för förzinkat stål finns även det alternativet.

Bild med text som säger "finns även i rostfritt stål"

Montering

Ipressning av dessa lager BK1 sker lättast med hjälp av ett dorn. Efter ipressning går slitsen i lagret ihop. Slitsen bör inte placeras i belastningsområdet.

Smörjning

BK1/BK1F användas osmorda så att inte fett och PTFE skall klumpa ihop sig och öka slitaget på glidskiktet.

Rekommenderade toleranser:
Axel d<55mm f7
d>55mm h8
Lagerhus H7
Axelns ytfinhet: Rz<3
Max belastning (flytgräns) 260 n/mm²
Belastningsgräns 140 n/mm²
Max statisk belastning <250 N/mm²
Max dynamisk belastning <140 N/mm²
Max glidhastighet 2 m/sek
Friktionskoefficient 0,03-0,20
Temperatursområde -195°C-+280°C
Slip-Stick-effekt försumbar