info@mecmove.se

Sinterbrons/Oljebrons-bussning – Radiallager – Flänslager – Sfäriska lager – Massiva runda ämnen

Sinterbrons Oljebrons

Sinterbrons/Oljebrons-bussning

Sinterbronsbussningen/Oljebronsbussningen är ett självsmörjande glidlager. Lagren är impregnerade med 20-30 procentvolym högklassig olja, vilket bildar en oljefilm mellan glidlagret och axeln. Som tumregel kan säjas att sinterbronsbussningar/Oljebronsbussningar är ett bra val vid låga belastningar och höga varvtal.

Standard radial: SMS777 / SS2991 / (ISO2795)
Standard fläns: SMS779 / SS2992 / (ISO2795)

Efterbearbetning

Vid efterbearbetning skall det användas diamant eller hårdmetall ISO kvalitet K20 med en nosradie av max 0,1-0,2mm. Lämplig skärhastighet 100-200m/min. Vid bearbetning skall glidlagret kompletteringssmörjas. Ett sätt är att lägga lagret i olja SAE20 uppvärmt till +80°C. Lagret får ej slipas då porerna blir tilltäppta.

Om det kan befaras att lagren förlorat olja kan ny olja tillföras genom att lagren doppas i varm ca 80gradig olja och får kallna däri.
Tillsatssmörjning är normalt inte nödvändig. Vid extrema driftförhållanden kan den dock vara fördelaktig och då bör en tunn olja användas med viskositet som
originaloljan ovan. Oljan bör inte innehålla fasta tillsatser, då dessa kan sätta igen porerna i lagerytan.

Material: SINT-A51, Leg 630, SS 148321
Oljebrons Cu 89.5, Sn 9,3, C 1.2. Oljeinnehåll 29 vol%

Olja och min/max temperatur

Som standard enligt ISO VG 68
Min. arbetstemperatur –12°C
Max. arbetstemperatur +90°C
Viskositet 3–5°E/50°C
Kinematisk viskositet 20–35 cSt

Rekommenderade toleranser:
Axel h8 – h9
Lagersäte H7
Rek. axelmaterial, ytfinhet Rz 1,2 – 0,8
slipad, polerad, hårdhet HB 150
Sinterbrons/Oljebrons Tolerans
Max statisk belastning50 n/mm²
Max glidhastighet5 m/sek
Friktionskoefficient0,05-0,10
Temperatursområde-12°C – +90°C
Hårdhet15 HV5
Begär diagram för beräkning av belastning/varvtal.
 
MaterialanalysCU 89,5%
 Sn 9,3%
 C 1,2%

Måttabell Radiallager SI…
Måttabell Flänslager SI…
Måttabell Sfäriska lager SI-SFÄ…
Måttabell Massiva runda ämnen SI-ämne…