info@mecmove.se

NYLONIT glidlager

NYLONIT glidlager

Polymidbussning med MoS2

Nylonbussning med Molybdensulfidfett är ett smörjfritt glidlager. Sväller inte nämnvärt vid hög luftfuktighet och ger en låg friktionskoefficient. En bra glidlagring där inte helpolyamid är lämplig pga fuktighet.

NYLONIT glidlager används i utbyte mot glidlager av stål, brons, normal PA6 Nylon, i en mängd olika utrustningar, så som möbler, förpackningsmaskiner, transportutrustningar, gaffeltruckar, pallyftare, olika fordon, jordbruksmaskiner etc. NYLONIT har ett minimalt slitage, smörjfri och minimal fuktupptagning.

Minimal friktion  –  Helt underhållsfri

NYLONIT glidlager av Nylon med tillsats är helt underhållsfria och håller en mycket hög kvalitét och låg friktion.  Vill man ha ner friktionen lite extra kan en droppe fett eller olja läggas på i samband med monteringen.

Lång livstid / vibrationsdämpande / ingen galvanisk korrosion

NYLONIT har en hållbarhet upp till 5 ggr längre än t.ex glidlager av brons då de inte slits i lika stor omfattning vid vibrationer eller galvanisk korrosion.

Minimal upptagning av fukt / Förändras knappt i storlek

En NYLONIT bussning med en tjocklek av 2,5 mm kan som mest variera med 0,007 mm i tjocklek vid drift torr eller i vatten.

Mycket bra vid vibrationer / Korrosionssäker

NYLONIT glidlager tar upp höga chock-laster och vibrationer, även vid temperatur -40 grader. Smutsigt vatten, oljor och kemikalier så som lösningsmedel och bränslen.

Rekommenderade toleranser:
Axel h7
Lagersäte H7
Rek. axelmaterial: 1,2 – 1,6 my
Max statisk belastning <90 n/mm²
Max dynamisk belastning <40 n/mm²
Max glidhastighet 1 m/sek
Friktionskoefficient ca 10%
Temperatursområde -40°C-+60°C
Fuktighetsupptagning 1-2%