info@mecmove.se

Aurora länkhuvuden och ledlager – Serie Industri

industri1
Tillverkningsprogrammet
Vid tillverkningen av länkhuvuden och ledlager måste ett antal faktorer tas hänsyn till:
dimensionering, belastningskapacitet, rostskydd, livslängd, smörjfaktorer och sist men inte minst, priset. AURORA tillverkar en mycket vid serie av länkhuvuden och ledlager med syfte att alltid kunna erbjuda en rätt lösning i förhållande kvalitet/pris.

Därför finns ett urval av:
27 serier för olika industrimontage
12 serier för motorsport
6 serier för kvalificerad militärindustri och flygindustri

 

Klicka på respektive typ för dimensionstabell.

 

  Typ Inv/Utv. gänga Kvalitet
Länkhuvuden CM & CB utv. Ekonomi/Smörjbar
CW & CG inv. Ekonomi/Smörjbar
MM & MB utv. Heavy Duty/Smörjfri & Smörjbar
MW & MG inv. Heavy Duty/Smörjfri & Smörjbar
SM-E & SB-E utv. Rostfri/Smörjfri & Smörjbar
SW-E & SG-E inv. Rostfri/Smörjfri & Smörjbar
CM…-S  inv och utv gäng Med bult i kulans hål, smörjbar

  Typ Kvalitet
Ledlager COM & HCOM Smörjfri & Smörjbar
COM-KH & HCOM-KH Extra Heavy Duty/Smörjfri & Smörjbar
COM-..E Rostfri/Smörjfri & Smörjbar
AIB, SIB, MIB & MIB-T Extra Heavy Duty/Smörjfri & Smörjbar
LCOM Stor ytterdiameter 3-delad